Està en: Inici / Benvinguda

Contacte

Des de la Comunitat Valenciana (gratuït des de telèfon fix):
900 - 20 21 22
Des de qualsevol punt d'Espanya:
96 - 317 52 02
En Internet:
Formulari de consultes
Oficines:
Horari de les oficines d'atenció al públic
Direcció Territorial d'Alacant
c/ Carratalà nº47, 03007 - Alacant
Telèfon: 965 934 870
Fax: 965 935 075
Direcció Territorial de Castelló
Av. del Mar nº23, 12003 - Castelló
Telèfon: 964 358 000
Fax: 964 358 076
Direcció Territorial de València
c/ Gregorio Gea nº14, 46009 - València
Telèfon: 963 866 000
Fax: 961 964 217

Prestacions:

 • Proporciona la més àmplia i concreta informació a qualsevol ciutadà que ho sol·licite.
 • Orienta la persona cap als recursos més adequats.
 • Facilita al màxim els contactes previs, a fi de satisfer la difusió selectiva de la informació.

Dóna informació sobre:

 • Estructura del sistema educatiu.
 • Calendari d'aplicació de la nova llei d'educació.
 • Ensenyances escolars que s'oferixen en la Comunitat Valenciana i centres on s'impartixen.
 • Calendari escolar.
 • Ordenació acadèmica en educació infantil i primària, educació secundària obligatòria, batxillerats, formació professional específica, ensenyances especialitades i formació de persones adultes.
 • Admissió d'alumnes.
 • Convalidacions i connexions entre diferents sistemes educatius.
 • Beques, ajudes i premis a l'estudi en nivells no universitaris.
 • Consells escolars.
 • Formació del professorat.
 • Concurs-oposició i borses de treball de personal docent.
 • Servicis psicopedagògics.
 • Ensenyament en valencià.
 • Promoció, normalització i foment de l'ús del valencià
 • Qualsevol altra consulta d'interés general.
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA