D.G. d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional

FORMACIÓ

Inici > Qualitat > Formació

Jornades de millora de la qualitat educativa. Curs 2013-2014

QUALITY FOR INNOVATION (Jornada formativa, 22/05/2014)

ELABORACIÓ MATERIALS EDUCATIUS PROPIS (Jornada formativa, 08/05/2014)

L'ALUMNAT AMB ALTES CAPACITATS: LA RESPOSTA EDUCATIVA INTEGRAL (Jornada formativa, 11/03/2014)

LA MILLORA A TRAVÉS DE LA RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA (Jornada informativa, 05/12/2013)

Reportatges gràfics de les jornades de millora de la qualitat educativa. Curs 2013-2014

JORNADA 1: LA MILLORA A TRAVÉS DE LA RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA

JORNADA 4: QUALITY FOR INNOVATION

Jornades de millora de la qualitat educativa. Curs 2012-2013

LA MILLORA CONTÍNUA: UNA APOSTA ESTRATÈGICA PER AL FOMENT DE LA QUALITAT EDUCATIVA (Jornada informativa, 31/10/2012)

CAP A LA MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA. LA RENOVACIÓ DE LES METODOLOGIES D'AULA (Jornada formativa, 30/01/2013)

LA PLANIFICACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS: PRIMER PAS CAP A LA MILLORA (Jornada formativa, 18/04/2013)

LA MILLORA DE LA QUALITAT A TRAVÉS D'ACTUACIONS EDUCATIVES INNOVADORES (Jornada informativa, 12/06/2013)

Reportatges gràfics de les jornades de millora de la qualitat educativa. Curs 2012-2013

JORNADA 1: LA MILLORA CONTÍNUA: UNA APOSTA ESTRATÈGICA PER AL FOMENT DE LA QUALITAT EDUCATIVA

JORNADA 3: LA PLANIFICACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS: PRIMER PAS CAP A LA MILLORA

Curs 2011-2012

LIDERATGE I AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DOCENT: COACHING PER AL DESENROTLLAMENT PROFESSIONAL DE PERSONES I EQUIPS (10/05/2012)

GESTIÓ DEL CANVI ESCOLAR: QUÈ ESTAN FENT ELS MILLORS? (30/03/2012)

PROGRAMA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES COM A ELEMENT CENTRAL DEL CURRÍCULUM (23/02/2012)

NOVES FORMES D'ENSENYAR I APRENDRE: EL PAPER DE LES TIC EN L'ENSENYANÇA (26/01/2012)

JORNADA D'ENTREGA DE RECONEIXEMENTS 2011: "SISTEMA DE GESTIÓ ISO, MODEL EFQM. SINERGIES CAP A L'EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA" (14/12/2011)

JORNADA D'INCORPORACIÓ DE NOUS CENTRES A LA XARXA DE QUALITAT: "IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT : N I, N II, N III" (08/11/2011)

SESSIÓ INAUGURAL DE LES JORNADES DE QUALITAT EDUCATIVA: "PROJECTES DE COMPRENSIÓ. UNA METODOLOGIA PER A L'ESTIMULACIÓ DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES" (13/10/2011)

Curs 2010-2011

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES: "AVALUACIÓ DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL: APRENENTATGE COOPERATIU" (09/06/2011)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES: "NOUS RECONEIXEMENTS A L'EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA COMUNITAT VALENCIANA" (10/05/2011)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES: "PROTOCOLS DE LA NOVA F.C.T. UNA EXPERIÈNCIA INNOVADORA" (14/04/2011)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES: "GESTIÓ DEL PROCÉS D'ENSENYANÇA APRENENTATGE: RESULTATS I MILLORES" (24-25/03/2011)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES: "VALIDACIÓ I RECONEIXEMENT DE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL PRÈVIA: PROCESSOS I EXPERIÈNCIES" (24/02/2011)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES: "BONES PRÀCTIQUES EN L'ENSENYANÇA DE LES MATEMÀTIQUES. NOUS MATERIALS I ENFOCAMENTS INNOVADORS" (27/01/2011)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES : "ENSENYAR PER COMPETÈNCIES: UN REQUISIT DE QUALITAT I RECONOXEIMENTS PER NIVELL 2010" (16/12/2010)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES: "EL MODEL VALENCIÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL: ADEQUACIÓ A LES NECESSITATS DEL SECTOR PRODUCTIU" (16/11/2010)

Curs 2009-2010

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES: "CONVIVÈNCIA, RENDIMENT ESCOLAR I GESTIÓ DE QUALITAT" (26/05/2010)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES: "PLANS DE MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC i PREVENCIÓ DE L'ABANDÓ ESCOLAR" (28/04/2010)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES: "INNOVACIÓ EDUCATIVA, GESTIÓ DE LA QUALITAT I MILLORA DE L'ENSENYANÇA" (09/03/2010)

JORNADA: "L'APRENTATGE COOPERATIU DE SPENCER KAGAN" (24/02/2010)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES; "AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES I RECONEIXEMENTS PER NIVELL 2009" (26/01/2010)

JORNADA DE FORMACIÓ BIBLIOTECA DIGITAL HADA (PILOTATGE) (14/01/2010)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES; "GESTIÓ DE QUALITAT I APRENENTATGE COOPERATIU: ECOAUDITORIES COM A INSTRUMENT DE MILLORA CONTÍNUA" (15/12/2009)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES; "LA MILLORA DE L'ÈXIT ESCOLAR A TRAVÉS DE LA GESTIÓ DE QUALITAT" (01/10/2009)

Curs 2008-2009

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES I ENTREGA DE RECONEIXEMENTS; "MÈTODE PER AL MESURAMENT I L'ANÀLISI DE LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT" (02/06/2009)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES; "PLANS DE MILLORA I SEGUIMENT: MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC DELS ALUMNES" (29 i 30/04/2009)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES; "GESTIÓ I REVISIÓ D'INDICADORS: EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ" (25/02/2009)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES: "REQUISITS I ESTRATÈGIES PER A LA CONSOLIDACIÓ I MILLORA DE LA GESTIÓ DE QUALITAT EN ELS CENTRES EDUCATIUS" (28/01/2009)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES: "REQUISITS I ESTRATÈGIES PER A LA IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT EN CENTRES EDUCATIUS" (03/12/2008)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES: "AVALUACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA" (02/10/2008)

Curs 2007-2008

JORNADA FORMATIVA I D'INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES: "GUIA PER A L'ELABORACIÓ de MEMÒRIES EFQM" (21/05/2008)

JORNADA FORMATIVA I D'INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES: "GUIA PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA METODOLOGIA D'AUTOAVALUACIÓ EFQM" (23/04/2008)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES I TAULA REDONA: "LA MILLORA CONTÍNUA" (12/03/2008)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES I TAULA REDONA: "EXPERIÈNCIA DE LA IMPLANTACIÓ DEL MODEL EFQM EN CENTRES EDUCATIUS" (12 i 15/02/2008)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES I TAULA REDONA: "LA IMPORTÀNCIA DE MESURAR LA QUALITAT EN CENTRES EDUCATIUS" (23 i 30/01/2008)

JORNADA DE BONES PRÀCTIQUES I TAULA REDONA: "PROCÉS D'IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT EN CENTRES EDUCATIUS" (11 i 14/12/2007)

JORNADA D'INCORPORACIÓ DE NOUS CENTRES A LA XARXA DE QUALITAT (15/11/2007)

JORNADA DE RECONEIXEMENT DE NIVELL I MILLORS PROJECTES (31/10/2007)

Curs 2006-2007

JORNADA MONOGRÀFICA VII "IMPLANTACIÓ DE PLANS DE MILLORA EN CENTRES EDUCATIUS" (08/05/2007)

JORNADA MONOGRÀFICA VI "IMPLANTACIÓ DE LA NORMA ISO EN CENTRES EDUCATIUS" (27/03/2007)

JORNADA MONOGRÀFICA V "IMPLANTACIÓ EFQM EN CENTRES EDUCATIUS " (27/02/2007)

JORNADA MONOGRÀFICA IV "METODOLOGIA D'AUTOEVALUACIÓ " (06/02/2007)

JORNADA MONOGRÀFICA III "IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ D'INDICADORS" (17/01/2007)

JORNADA MONOGRÀFICA II "PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA " (05/12/2006)

JORNADA MONOGRÀFICA I "GESTIÓ PER PROCESSOS" (07/11/2006)


CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA