D.G. Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional

ACTUACIONS D'AMPLIACIÓ DE L'HORARI ESCOLAR

Inici > Innovació > Contracte-Programa / Programes Experimentals > Actuacions d'Ampliació de l'horari escolar

Curs 2013-2014. Incorporades al Contracte-Programa

ORDE 42/2013, de 17 de maig
Enllaç al DOCV [DOCV 22/05/2013] ORDE 42/2013, de 17 de maig, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen els procediments per a l’autorització als centres sostinguts amb fons públics del projecte experimental de contracte programa subscrit entre estos centres i l’Administració educativa en què s’inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa, així com per a l’assignació de recursos als centres de titularitat pública i la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres privats concertats
RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2013
Enllaç al DOCV [DOCV 05/08/2013] RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2013, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar el projecte experimental de Contracte-Programa subscrit entre els centres sostinguts amb fons públics i l’Administració educativa en què s’inclou el desenrotllament de programes de compensació educativa

Curs 2012-2013. Incorporades al Contracte-Programa

RESOLUCIÓ de 12 d'abril de 2012
Enllac al DOCV [DOCV 23/04/2012] RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2012, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca el programa experimental per a incrementar l’èxit escolar i reduir l’abandó escolar prematur a través de la posada en marxa de contractes programa subscrits entre els centres educatius i l’Administració educativa
RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2012
Enllaç al DOCV [DOCV 05/11/2012] RESOLUCIÓ de 30 d’octubre de 2012, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa, per la qual es resol la convocatòria per a autoritzar la implantació del programa experimental per a la subscripció de contractes-programa, entre els centres educatius i l’Administració educativa, per a incrementar l’èxit escolar i reduir l’abandó escolar prematur
ORDE 68/2012, de 9 de novembre
Enllaç al DOCV [DOCV 14/11/2012] ORDE 68/2012, de 9 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques destinades als centres de titularitat privada concertats autoritzats per al desenrotllament de contractes programa per l’Administració educativa
RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2012
Enllaç al DOCV [DOCV 21/12/2012] RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2012, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes econòmiques destinades als centres de titularitat privada concertats autoritzats per al desenrotllament de contractes programa per l’Administració educativa

PROGRAMA EXPERIMENTAL D'AMPLIACIÓ DE L'HORARI ESCOLAR

Curs 2011-2012

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2011
Enllaç al DOCV [DOCV 05/10/2011] RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2011, de la Direcció General d'Educació i Qualitat Educativa, per la qual es resol la convocatòria del programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2011/2012
RESOLUCIÓ de 23 de març de 2011
Enllaç al DOCV [DOCV 04/05/2011] RESOLUCIÓ de 23 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca el programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2011/2012. (Annex I)

Curs 2010-2011

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2010
Enllaç al DOCV [DOCV 16/11/2010] RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es modifica la Resolució de 22 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria del programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2010/2011
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 d'abril de 2010
Enllaç al DOCV [DOCV 19/05/2010] CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 d'abril de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoca el programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2010-2011
RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2010
Enllaç al DOCV [DOCV 10/05/2010] RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es convoca el programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2010-2011

Curs 2009-2010

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2009
Enllaç al DOCV [DOCV 15/06/2009] RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la convocatòria del programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2009/2010
RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2009
Enllaç al DOCV [DOCV 22/04/2009] RESOLUCIÓ de 6 d'abril de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que es convoca i regula el funcionament del programa experimental d'ampliació de l'horari escolar durant el curs 2009/2010
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA