D.G. d'Avaluaciˇ, Innovaciˇ i Qualitat Educativa i de la Formaciˇ Professional

PROGRAMES EUROPEUS "ERASMUS+"

Inici > Innovació > Programes Europeus "Erasmus+"

eTWINNING

Com comenšar a Europa? Crea un agermanament amb altres centres educatius de pa´sos de la UE a través d'Internet. Aprendre mútuament l'un del un altre, compartir punts de vista i crear llašos d'amistat.
Llanšament d'un nou TwinSpace  

vore més

KA1: MOBILITAT PER A L'APRENENTATGE

L'acció clau 1 (Key action 1), mobilitat dels individus per raons d'aprenentatge, recolza els projectes de mobilitat en el camp d'educació formació i joventut (formació contínua, observació de bones pràctiques i intercanvis per a formació i ensenyanša), esdeveniments de voluntariat europeu a gran escala, màsters conjunts i proporciona un sistema de préstec als estudiants de màster.


vore més

KA2: ASSOCIACIONS ESTRATÈGIQUES

L'acció clau 2 (Key action 2), cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques, reforša les associacions estratègiques en el camp de l'educació, joventut i formació, aliances del coneixement, alianša dels sectors i desenrotllament de les capacitats en l'àmbit de la joventut.


vore més

KA3: SUPORT A LAS REFORMES POLÍTIQUES

L'acció clau 3, suport a les reformes de les polítiques en educació, formació i joventut així com la cooperació amb organismes internacionals, com l'OCDE o el Consell d'Europa.


ERASMUS+

El nou programa Erasmus+ 2014-20 s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

En matèria educativa comprén tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyanša superior i formació de persones adultes.

Per a més informació pot consultar la pàgina web de l'OAPEE i de la Comissió Europea

RESOLUCIONS OAPEE


  

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA