Llibres de text

Inici > Ajudes i subvencions > Llibres de text

ÚLTIMES NOTÍCIES:

CURS 2013/2014. FONS DE LLIBRES DE TEXT, MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC

CENTRES D'ED. ESPECIAL, UNITATS D'ED. ESPECIAL EN CENTRES ORDINARIS I CENTRES D'ACCIÓ EDUCATIVA SINGULAR, DE TITULARITAT DE CORPORACIONS LOCALS I PRIVATS CONCERTATS.

CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL, UNITATS D'EDUCACIÓ ESPECIAL EN CENTRES ORDINARIS I CENTRES D'ACCIÓ EDUCATIVA SINGULAR, DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT.

CURS 2012/2013. LLIBRES DE TEXT

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA