Està en: Inici / Organigrama

Organigrama

Organigrama


  • DECRET 19/2012, de 7 de desembre, del President de la Generalitat, pel qual determina les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat (DOCV:6919, 10/12/2012).
  • DECRET 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOCV: 6929 , 24/12/2012).
  • DECRET 88/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOCV:7296,16/06/2014).
  • DECRET 90/2014, de 13 de juny, del Consell, de modificació del Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOCV:7396, 16/06/2014).
  • CORRECCIÓ d'errades del Decret 90/2014, de 13 de juny, del Consell, de modificació del Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOCV:7301, 23/06/2014).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA