S.G. Personal Docent

Provisió de Llocs 2013-2014

Inici > Concursos

Convocatòria cos de Mestres 2013-2014.

 • Publicació en el DOCV.
 • Convocatòria

  Instruccions generals de participació

 • Presentació de sol·licituds.
 • El termini de presentació de sol·licituds i documents serà de quinze dies hàbils que començarà a computar-se el dia 15 de novembre i acabarà el dia 2 de desembre de 2013 , ambdós inclusivament. Durant el dit termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada.
  Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no serà tinguda en compte cap sol·licitud ni modificació alguna de la mateixa, ni documentació referida als mèrits aportats, ni així mateix renúncies a la participació excepte el que establix la convocatòria.

  • Participants dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

   Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància telemàtica per mitjà de l'aplicació destinada a este efecte (consultar funcionament en Instruccions) , devent posteriorment formular les peticions telemàticament. Durant el mes de febrer de 2014, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les seues peticions per via telemàtica.

   Termini finalitzat => Accés a Instància Telemàtica

   En el cas que tinga algun problema amb els dígits del seu compte bancari, o per a qualsevol incidència informàtica o problema relacionat amb l’accés a l’aplicació, vaja a la pàgina web del SAI:
   http://sai.edu.gva.es

   Per a informació sobre el contingut de la convocatòria consulte amb la seua direcció territorial corresponent. Telèfons:

   • Direcció Territorial d’Alacant:
    • 965934693 - Mestres
    • 965934891 - Secundària i Altres Cossos
   • Direcció Territorial de Castelló:
    • 964358446 - Mestros
    • 964358463 - Secundària i Altres Cossos
   • Direcció Territorial de València:
    • 961964044
   • Servicis Centrals:
    • 961970855
    • 961970656
    • 961970836

   En el cas d'haver participat en el concurs de trasllats convocat en el curs 2012/13, si el participant no aporta cap nou mèrit i fer valdre la baremació de la documentació aportada en el dit concurs, no serà necessària la presentació de la instància d'Aportació de Mèrits en les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport.
   En el cas dels participants que desitgen revisar o aportar nous mèrits, o bé, el personal docent que no va participar en el concurs de trasllats convocat en el curs 2012/13, hauran de presentar la documentació acreditativa pertinent (sobre) i la instància d'Aportació de Mèrits en les direccions territorials corresponents.

   Aportació de Mèrits.

  • Reingressats.

   Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància, d'acord amb model oficial, que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació i en esta pàgina web, devent posteriorment formular les peticions telemàticament. Durant el mes de febrer de 2014, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les seues peticions per via telemàtica.

   Nota:Descarregue’s esta instància si no pot presentar la sol·licitud telemàtica (només participants d’estos apartats):

   Instància per a participants dels apartats:
   B-Excedent voluntari
   C-Resolució ferma d'expedient disciplinari
   D-Compliment de sentència o resolució de recurs
   G-Excedència forçosa
   H-Supressió de funcions una vegada complida la sanció
   I-Causes anàlogues que hagen implicat la perduda del lloc de treball que exercien amb caràcter definitiu (procedents d'adscripció en l'estranger i altres).

   Aportació de Mèrits.

  • Participants que no depenen de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

   Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància, d'acord amb model oficial, que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació i en esta pàgina web, devent posteriorment formular les peticions telemàticament. Durant el mes de febrer de 2014, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les seues peticions per via telemàtica.

   Instància de participació per a personal que no depén de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (només cos de mestres).

   Aportació de Mèrits.

Nota 1:
Els sobres s'arreplegaran i s'entregaran en les direccions territorials corresponents.

Nota 2:
Per als participants dependents de la Conselleria d'Educació, cultura i Esport, no serà necessari presentar el full de servicis, ni tampoc el certificat d'haver format part d'algun tribunal.

Nota 3:
El sobre de participació només s'utilitzarà per a la presentació de mèrits. El full d'aportació de mèrits haurà de descarregar-se-la de la web.

Descàrrega d'Annexos - cos de Mestres 2013-2014.

 • Annex I - Barem de Mèrits
 • Annex I

 • Annex II - Zones i Localitats
 • Annex II

 • Annex III - Centres de Primària
 • Annex III

 • Annex IV - Centres de Secundària
 • Annex IV

 • Annex V - Centres Rurals Agrupats
 • Annex V

 • Annex VI - Centres de FPA
 • Annex VI

 • Annex VII - Codis d'Especialitats
 • Annex VII

Instruccions de participació

 • Instruccions generals de participació
 • Instruccions generals de participació

 • Instruccions per a omplir i presentar la sol·licitud telemàtica
 • Instruccions sol·licitud

 • Instruccions dret preferent.
 • Dret Preferent

 • Aclariment sobre instàncies i sobres
  • Codis Provincials:
  • 03 - Alacant
   12 - Castelló
   46 - València

  • Sobre destinat a Publicacions, premis i mèrits només
  • - Es referix només als mèrits dels subapartats 6.1 (Publicacions) , 6.2 (Premis d'Investigació) i 6.3 a, b i c (Mèrits Artístics i Literaris).

   - Els mèrits corresponents a la resta d'apartats i subapartats s'inclouran en el sobre de participació general.

Nomenament comissions de valoració cos de Mestres

Participants cos de Mestres

De conformitat amb la base 12.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO ES POT INTERPOSAR CAP RECLAMACIÓ i s’haurà d’esperar que la Subdirecció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.

Peticions via telemàtica Cos de Mestres

 • Anunci
 • D’acord amb el que establix la base 10 de la Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, s’obri termini de 7 dies naturals perquè els participants sol·liciten posats per via telemàtica.

  Text de l’anunci

 • Presentació d’instàncies
 • Des de les 00:00 hores del dia 7 de febrer de 2014 fins a les 23:59 hores del 13 de febrer de 2014.

 • Accés al sistema
 • *Important*
  Per a entrar en el sistema el nom de l’usuari s’omplirà de la manera següent: el DNI sense cap zero a l’esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA.
  La contrasenya d’accés serà la que es va posar en la instància de presentació de la sol·licitud.


  La sol·licitud telemàtica es presentarà a través de l’enllaç següent:


  De conformitat amb la base 16 de la convocatòria, els participants voluntaris que no accedisquen al programa informàtic decauran en el seu dret de continuar el procediment, figurant com exclosos.


  Durant la validació de les seues peticions el sistema realitza una sèrie de comprovacions que poden portar un temps.


  • Usuaris d’Internet Explorer: Si durant eixa comprovació ens apareix el missatge següent:
  • haurà de polsar el botó No i esperar que el sistema concloga la verificació (Si desitja deshabilitar-lo polse ací).

  • Usuaris de Mozilla Firefox: Si durant eixa comprovació ens apareix el missatge següent:
  • haurà de polsar el botó Continuar i esperar que el sistema concloga la verificació.

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

  Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l’adreça següent:

  provision_edu@gva.es

Convocatòria cossos de Secundària i Altres Cossos 2013-2014.

 • Publicació en el DOCV.
 • Convocatòria

  Instruccions generals de participació

 • Presentació de sol·licituds.
 • El termini de presentació de sol·licituds i documents serà de quinze dies hàbils que començarà a computar-se el dia 15 de novembre i acabarà el dia 2 de desembre de 2013 , ambdós inclusivament. Durant el dit termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada.
  Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no serà tinguda en compte cap sol·licitud ni modificació alguna de la mateixa, ni documentació referida als mèrits aportats, ni així mateix renúncies a la participació excepte el que establix la convocatòria.

  • Participants dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

   Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància telemàtica per mitjà de l'aplicació destinada a este efecte (consultar funcionament en Instruccions) , devent posteriorment formular les peticions telemàticament. Durant el mes de febrer de 2014, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les seues peticions per via telemàtica.

   Termini finalitzat => Accés a Instància Telemàtica

   En el cas que tinga algun problema amb els dígits del seu compte bancari, o per a qualsevol incidència informàtica o problema relacionat amb l’accés a l’aplicació, vaja a la pàgina web del SAI:
   http://sai.edu.gva.es

   Per a informació sobre el contingut de la convocatòria consulte amb la seua direcció territorial corresponent. Telèfons:

   • Direcció Territorial d’Alacant:
    • 965934693 - Mestres
    • 965934891 - Secundària i Altres Cossos
   • Direcció Territorial de Castelló:
    • 964358446 - Mestres
    • 964358463 - Secundària i Altres Cossos
   • Direcció Territorial de València:
    • 961964044
   • Servicis Centrals:
    • 961970855
    • 961970656
    • 961970836

   En el cas d'haver participat en el concurs de trasllats convocat en el curs 2012/13, si el participant no aporta cap nou mèrit i fer valdre la baremació de la documentació aportada en el dit concurs, no serà necessària la presentació de la instància d'Aportació de Mèrits en les direccions territorials d'Educació, Cultura i Esport.
   En el cas dels participants que desitgen revisar o aportar nous mèrits, o bé, el personal docent que no va participar en el concurs de trasllats convocat en el curs 2012/13, hauran de presentar la documentació acreditativa pertinent (sobre) i la instància d'Aportació de Mèrits en les direccions territorials corresponents.

   Aportació de Mèrits.

  • Reingressats.

   Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància, d'acord amb model oficial, que els serà facilitada en les direccions territorials d'Educació i en esta pàgina web, devent posteriorment formular les peticions telemàticament. Durant el mes de febrer de 2014, s'obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les seues peticions per via telemàtica.

   Nota: Descarregue’s esta instància si no pot presentar la sol·licitud telemàtica (només participants d’estos apartats):

   Instància per a participants dels apartats:
   B-Excedent voluntari
   C-Resolució ferma d'expedient disciplinari
   D-Compliment de sentència o resolució de recurs
   G-Excedència forçosa
   H-Supressió de funcions una vegada complida la sanció
   I-Causes anàlogues que hagen implicat la perduda del lloc de treball que exercien amb caràcter definitiu (procedents d'adscripció en l'estranger i altres).

   Aportació de Mèrits.

Nota 1:
Els sobres s'arreplegaran i s'entregaran en les direccions territorials corresponents.

Nota 2:
Per als participants dependents de la Conselleria d'Educació, cultura i Esport, no serà necessari presentar el full de servicis, ni tampoc el certificat d'haver format part d'algun tribunal.

Nota 3:
El sobre de participació només s'utilitzarà per a la presentació de mèrits. El full d'aportació de mèrits haurà de descarregar-se-la de la web.

Descàrrega d'Annexos - cossos de Secundària i Altres Cossos 2013-2014.

 • Annex I - Barem de Mèrits
 • Annex I

 • Annex II - Centres de Secundària i F.P.
 • Annex II

 • Annex III - Centres d'E.O.I.
 • Annex III

 • Annex IV - Centres de Música i Arts Escèniques
 • Annex IV

 • Annex V - Centres d'Arts Plàstiques i Disseny
 • Annex V

 • Annex VI - Zones i Localitats
 • Annex VI

 • Annex VII - Codis d'Especialitats
 • Annex VII

 • Annex VIII - Sol·licitud per a Romandre en el Destí Actual
 • Annex VIII

Instruccions de participació

 • Instruccions generals de participació
 • Instruccions generals de participació

 • Instruccions per a omplir i presentar la sol·licitud telemàtica
 • Instruccions sol·licitud

 • Instruccions dret preferent.
 • Dret Preferent

 • Aclariment sobre instàncies i sobres
  • Codis Provincials:
  • 03 - Alacant
   12 - Castelló
   46 - València

  • Sobre destinat a Publicacions, premis i mèrits només
  • - Es referix només als mèrits dels subapartats 6.1 (Publicacions) , 6.2 (Premis d'Investigació) i 6.3 a, b i c (Mèrits Artístics i Literaris).

   - Els mèrits corresponents a la resta d'apartats i subapartats s'inclouran en el sobre de participació general.

Nomenament comissions de valoració cossos de Secundària i Altres Cossos

Participants cossos de Secundària i Altres Cossos

De conformitat amb la base 15.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO ES POT INTERPOSAR CAP RECLAMACIÓ i s’haurà d’esperar que la Subdirecció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.

Peticions via telemàtica Cossos de Secundària i Altres Cossos

 • Anunci
 • D’acord amb el que establix la base 13 de la Resolució de 8 de novembre de 2013, de la Subdirecció General de Personal Docent, s’obri termini de 7 dies naturals perquè els participants sol·liciten posats per via telemàtica.

  Text de l’anunci

  Codis d’especialitats

 • Presentació d’instàncies
 • Des de les 00:00 hores del dia 7 de febrer de 2014 fins a les 23:59 hores del 13 de febrer de 2014.

 • Accés al sistema
 • *Important*
  Per a entrar en el sistema el nom de l’usuari s’omplirà de la manera següent: el DNI sense cap zero a l’esquerra més la LLETRA del Dni en MAJÚSCULA.
  La contrasenya d’accés serà la que es va posar en la instància de presentació de la sol·licitud.


  La sol·licitud telemàtica es presentarà a través de l’enllaç següent:


  De conformitat amb la base 19 de la convocatòria, els participants voluntaris que no accedisquen al programa informàtic decauran en el seu dret de continuar el procediment, figurant com exclosos.


  Durant la validació de les seues peticions el sistema realitza una sèrie de comprovacions que poden portar un temps.


  • Usuaris d’Internet Explorer: Si durant eixa comprovació ens apareix el missatge següent:
  • haurà de polsar el botó No i esperar que el sistema concloga la verificació (Si desitja deshabilitar-lo polse ací).

  • Usuaris de Mozilla Firefox: Si durant eixa comprovació ens apareix el missatge següent:
  • haurà de polsar el botó Continuar i esperar que el sistema concloga la verificació.

Notes informatives

  A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitzen el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

  Davant de qualsevol problema relacionat amb la petició telemàtica de destí, pot escriure un correu electrònic a l’adreça següent:

  provision_edu@gva.es

Vacants cossos de Secundària i Altres Cossos

Devolució de publicacions - cossos de Secundària i Altres Cossos.

Concurs de mèrits per a la renovació de directors de centres docents públics de la Generalitat.

 • Publicació en el DOCV
 • Convocatòria 2013

 • Model d’instància
 • Els que opten a continuar en l’exercici del càrrec, hauran d’omplir una instància de sol·licitud de renovació i d’avaluació, ajustada al model que figura com a annex III d’esta resolució.

  Annex III: Sol·licitud de renovació i d’avaluació de la labor exercida en la direcció de centres docents

 • Presentació d’instàncies
 • El termini per a presentar la instància serà de 15 dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el Registre de La Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport a l’àmbit del qual pertanga el centre a què s’opta (annex IV) o bé en els llocs i forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Concurs de mèrits per a la renovació de directors de centres docents públics de la Generalitat.

 • Publicació en el DOCV
 • Text de la Resolució

 • Admesos
 • Llistat provisional d’admesos

 • Exclosos
 • Llistat provisional d’exclosos

 • Termini d’Esmena
 • Els aspirants exclosos disposaran d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació d’estos llistats, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió. Les reclamacions s’efectuaran per escrit i aniran dirigides a la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors de centres docents públics de la Generalitat.

 • Publicació en el DOCV
 • Convocatòria 2014
  Correcció d’errors

 • Annexos

  Annex I: Relació de Centres
  Annex II: Sol·licitud de participació
  Annex V: Full d’autobaremació dels mèrits acadèmics i professionals

  Annex VI: Qüestionaris

  Annex VII: Indicadors d’avaluació

 • Presentació d’instàncies
 • El termini de presentació de sol·licituds, serà de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el registre de la direcció territorial d’Educació, Cultura i Esport a l’àmbit del qual pertanga el centre a què s’opta (annex VIII), o bé en els llocs i forma que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  En el cas que s’optara per presentar la sol·licitud i la documentació que l’acompanye en una oficina de correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal funcionari de correus abans de ser certificada. Si no es fa d’esta manera es considerarà presentada en la data d’entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior. En tot cas, si es presenta la sol·licitud en lloc diferent de la corresponent Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport, l’interessat avançarà per fax a esta una còpia de la sol·licitud presentada, degudament segellada i datada.

 • Model d’instància
 • Els aspirants a participar en el present procediment hauran d’omplir una instància ajustada al model que figura com annex II d’esta resolució, en la que podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per orde de prioritat, dels relacionats en l’annex I-a), I-b) o I-c).

  El model d’instància es troba a disposició dels interessats en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport <http://www.cece.gva.es>.

Participants forçosos o amb dret preferent

Convocatòria professors de Religió Catòlica.

 • Publicació en el DOCV
 • Convocatòria (completa)
  Convocatòria (només la resolució)

 • Annexos
 • Annex I: barem
  Annex II: aportació de documentació
  Annex III: full d’autobaremació
  Annex III: full d’autobaremació autoemplenable (obrir amb Acrobat Reader)
  Annex IV: llistat de centres

 • Correccions d’errors
 • Annex IV: correcció d’errors
  Annex IV: 2a correcció d’errors

 • Guia d’ús del dret preferent a localitat
 • Dret preferent a localitat

 • Presentació d’instàncies
 • El termini de presentació d’instàncies i documentació per a la convocatòria publicada amb la present resolució serà de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  Totes les condicions exigides i els mèrits al·legats han d’estar complits o reconeguts en la data de terminació del termini de presentació d’instàncies, i s’acreditaran documentalment amb la instància de participació.

  Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per l’interessat no podrà ser invocada per este a l’efecte de futures reclamacions ni considerar per este motiu lesionats els seus interessos i drets.

  No seran tinguts en compte els mèrits no invocats en les sol·licituds, ni tampoc aquells que no es justifiquen documentalment durant el termini de la seua presentació.

  El sol·licitant podrà desistir de la seua sol·licitud de participació en el procediment dins del termini de presentació de sol·licituds, que és de quinze dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  Podran renunciar als destins obtinguts en el termini de 5 dies hàbils donat per a la reclamació a la resolució provisional de destins, si no es fa en este termini ja no podran renunciar-hi.

 • Petició Telemàtica
 • La presentació de sol·licituds serà telemàtica a través de la pàgina web de la . El termini de petició telemàtica serà des de les 00:00 hores del 2 de maig de 2014 fins a les 23:59 hores del 19 de maig de 2014.

  No s’acceptaran instàncies presentades en cap registre físic.

  Per a accedir a l'aplicació l'usuari haurà de polsar on posa "Si és la PRIMERA VEGADA que accedix al sistema, no recorda la seua contrasenya o s’ha desactivat el seu usuari. Clicar ací.". Una vegada fet açò podrà accedir amb el seu usuari, que serà el NIF, i la seua contrasenya, que serà l’establida per vosté en el procés de validació.

  Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica

Nomenament comissions de valoració professors de Religió

Participants Religió

De conformitat amb la base 9.2 de la convocatòria, contra esta exposició de puntuacions definitives NO CAP CAP RECLAMACIÓ i s’haurà d’esperar que la Subdirecció General de Personal Docent faça pública la resolució provisional de destins i establisca el corresponent període de reclamacions.

Professors de Religió.


Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA