Direcció General de Personal

Convocatòria

Inici > Plurilingüisme > Convocatòria

Terminis Accés

  Sol·licitud d'inscripció

  Del 15 al 27 de gener

 • Accés

  Llistat provisional de sol·licituds admeses

  A partir del 2 de febrer

 • Accés

  Llistat definitiu de sol·licituds admeses

  A partir del 16 de febrer

Contacte amb la plataforma:   www.auladirecta.com

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA