Direcció General de Personal

Convocatòria

Inici > Plurilingüisme > Convocatòria

Terminis Accés

  Sol·licitud d'inscripció

  Del 15 al 27 de gener

 • Accés

  Llistat provisional de sol·licituds admeses

  A partir del 2 de febrer

 • Accés

  Llistat definitiu de sol·licituds admeses

  A partir del 16 de febrer

 • Accés

  Resultats convocatòria
 • Accés

  Inscripció prova d'acreditació nivell B2

  Des del 2 fins al 9 de setembre

 • Accés

  Llistats d'admissió
  • Alacant (IES Mare Nostrum)
  • Castelló (EOI Castelló)
  • València (IES Font de San Lluis)

INFORMACIÓ PROVA D'ACREDITACIÓ

Característiquesde la prova

La prova estarà conformada per dos parts diferenciades i independents: part escrita i part oral. Cadascuna de les parts s'ha de superar amb un 60% per tal d'obtindre la qualificació d'apte. Cas de no superar alguna de les parts la qualificació global serà no apte.

La durada de la prova serà de 2h 30'

Per a accedir a la prova cal identificar­se amb DNI o document identificatiu oficial.

Part escrita: Constarà de dos tasques, en cada tasca caldrà triar una de les dos opcions de redacció proposades. Les redaccions s'hauran d'ajustar al mínim de paraules. La falta o excés d'un 25% del nombre de paraules proposades, comportarà la no superació de la tasca corresponent.

Part oral: Constarà d'un monòleg (2/3 min) i un diàleg (5/6 min). Els examinadors facilitaran els models de monòleg i diàleg als participants que disposaran de 5 minuts per a la seua preparació. Tant el monòleg com el diàleg es prepararan individualment.

Criteris d'avaluació:

En cap cas la prova està relacionada amb la certificació del curs.

 

Llocs de realització

La prova es realitzarà en cada provincia el dia 26 de setembre a les 9:30 hores a les seus que s'indicaran quan es publiquen els llistats d'assistents a la prova (a partir del 10 de setembre).

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA