Direcció General de Personal

Convocatòria

Inici > Plurilingüisme > Convocatòria

Terminis Accés

    Sol·licitud d'inscripció

    Del 15 al 27 de gener


    Llistat provisional de sol·licituds admeses

    A partir del 2 de febrer

  • Accés
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA