Direcció General de Personal

Convocatòria 2013/2014

Inici > Capacitació > Convocatòria 2013/2014

Terminis Accés

  Confirmació per a les proves del 24 de maig

  Del 9 al 16 de maig

 • Accés

  Realització de les proves (maig 2014)

  24 de maig a les 9.30h
  Data de publicació de notes: 24 de juny de 2014  Confirmació per a les proves del 20 de setembre

  Del 25 d'agost al 8 de setembre

 • Accés

  Realització de les proves (setembre 2014)

  20 de setembre a les 9'30h. Consulteu als enllaços la ubicació de les seus.

  ALACANT: IES Maria Blasco (Sant Vicent del Raspeig)
  VALÈNCIA: CEFIRE (València)
  CASTELLÓ: CEFIRE (Castelló de la Plana)

Descripció

Cursos adreçats a docents de centres sostinguts amb fons públics i les respectives proves finals conduents a l'obtenció de:

 • Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
 • Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera
 • Diploma de Mestre de Valencià

Destinataris

 1. El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destí en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en què s'impartisquen les ensenyances regulades per la Llei Orgànica d'Educació.
 2. Personal docent i personal tècnic educatiu amb destí en centres no universitaris des dels quals es presten servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
 3. Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i este personal no supose més del 50 % de participació en l'activitat.

Requisit lingüístic previ

Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.

 • Nivell C1 o C2 de Valencià (Certificat de Grau Mitjà de la JQCV o altres certificats equivalents).
 • Nivell II del Pla de Formació Lingüisticotècnica en llengües regulat per l'Orde de 5 d'octubre de 2009.

Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en llengua estrangera.

Diploma de Mestre de Valencià.

 • Nivell C2 de Valencià (Certificat de Grau Superior de la JQCV o altres certificats equivalents)
 • Nivell III del Pla de Formació Lingüisticotècnica en llengües segons l'Orde de 5 d'octubre de 2009.
 • Addicionalment, s'haurà d'estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.

Període d'inscripció

Del 11 al 25 de novembre de 2013

<Llistats definitius de participants amb indicació del lloc de realització dels cursos

Per accedir al llistat definitiu de participants faça clic en el següent enllaç .

Recorde consultar en l'enllaç anterior tant el calendari com el lloc de realització del curs.

IMPORTANT: Els cursos de preparació de les proves de diploma de mestre de valencià i de certificat de capacitació de llengüa estrangera:Francés del torn de la vesprada de la ciutat de València es realitzaran al CEFIRE de València. Consulte la informació en l'enllaç anterior.

Calendari, horari i lloc de realització

Mòdul 1: Formació en línia. Primera sessió presencial, d'assistència obligatòria, el 14 de gener


Mòdul 2: Formació semipresencial del 25 de març al 6 de maig

Torn de vesprada: dimarts entre les 18.00 i les 20.00 hores

 • IES Figueras Pacheco - Alacant
 • IES Pare Vitòria - Alcoi
 • IES Bernat de Sarrià - Benidorm
 • IES Asunción de la Mare de Déu - Elx
 • IES Gabriel Miró - Orihuela
 • IES Las Lagunas - Torrevieja
 • IES Joan Coromines - Benicarló
 • IES Francesc Ribalta - Castelló de la Plana
 • IES María Enríquez - Gandia
 • CEIP Balmes - Guadassuar
 • IES Benlliure - València
 • CIPFP la Costera - Xàtiva


 • Torn de matí: dimarts entre les 10.00 i les 12.00 hores
 • Escola Oficial d'Idiomes - Alacant
 • CEFIRE - Castelló de la Plana
 • CEFIRE - València

Avaluació

Per poder participar en les proves d'avaluació cal assistir al 85% de les sessions presencials i presentar la unitat didàctica que s'ha d'elaborar al llarg de les sessions del mòdul 2. La unitat didàctica s'ha de lliurar en suport electrònic i ha d'ajustar-se als models indicats al llarg del curs. La seua presentació implica la cessió dels drets amb llicència Creative Commons (CC-BY-NC-SA) a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA