Secretaria Autonómica de Educación
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA